Vestfold Hudakademi AS

Søknad

Søknad

Søknader på utdanning, kurser og moduler - fyll inn søknadsskjemaet og send.

For manuelle søknader eller søknad på utenlandsstudier og kombinasjonsstudier - last ned søknadsskjemaet og send det manuelt til vår email/postadresse.

Kopi av alle vitemål og attester sendes pr post eller e-mail til:

 

For mer informasjon ta kontakt på mail, sms eller telefon +47 951 00 442

 

Email: info@vestfoldhudakademi.no

Reglement

Avbrudd av studiet

 • Avbrudd fra studiet fra studentens side skal skje skriftlig til skolen.
 • Påmeldingsgebyret på kr 5 000,- refunderes ikke ved avbrudd, da dette dekker administrasjonkostnaderfor søknaden.
 • Ved avbrudd senere enn fire uker før semesterstart, plikter studenten likeledes å betale påmeldingsgebyret på kr 5 000,- og grunnpakke med personlig hudpleieutstyr og produkter kr 4 900,-.
  • Studenter som melder avbud etter oppstart av utdannelsen, plikter likeledes å betale resterende studieavgift. Fravær fra obligatorisk undervisning høyere enn 15% av total studietid, regnes videre som avbrudd. Man har likevel mulighet til å ta moduler man går glipp av ved fravær over undervisning i helger. Helgeundervisning må planlegges i samarbeid og samråd med skolen.

   Sykdom

  • Ved avbrudd grunnet sykdom som i sin helhet er dokumentert gjennom gyldig legeerklæring, og mottatt skolen senest 24 timer etter undervisningens start, vil  skolen overføre studenten til en ny klasse i neste semester.

  ØNSKER KURS / UTDANNING I
  Navn*
  KJØNN
  Født*
  Adresse*
  Post Nr*
  Post Sted*
  Land*
  HPR.NR*
  MOBIL / TELEFON
  Email*
  FINANSIERING LÅNEKASSEN VG2/VG3
  DIN FINANSIERINGS FOR KURS/UTDANNING
  Utdanning
  YRKE OG ARBEIDS ERFAIRING
  Velg Kurs / Moduler
  Andre Komentarer