Vestfold Hudakademi AS

Filler kurs

Filler kurs for leger og sykepleiere

Innledning

Sykepleiere er en ønsket yrkesgruppe til hudpleiesalonger og i medisinske hudklinikker. Kosmetiske skjønnhetsbehandlinger har de siste ti år vokst betraktelig, og da spesielt innenfor injeksjoner for hudbehandling og forskjønning.

Sykepleierens rolle er å være kundens behandler og veileder for hudforbedring og kosmetisk forskjønning. Som autorisert helsepersonell kan sykepleiere etter å ervervet seg spesialisert kompetanse sette ikke-permanente dermale fillere med hyaluronsyre.

Dermal fillerutdanning består av 3 kurser (kosmetisk hudpleie, filler grunnkurs og filler spesialistkurs) som bygger videre på hverandre, eller kan tas som et «fast-track» kurs. Målet med dermal fillerutdanning er å tilegne seg ulike teknikker og kunnskap om hud og hudbehandling med hyaluronsyreprodukter som behandler konkrete hudproblemer og korrigering av linjer, rynker og definere kontoureringer med hensyn til kundens fysiologiske hudstuktur, alder og realistiske ønsker.

Studiets teoretiske pensum, praktiske undervisning og eksamener utføres i henhold til utarbeidet studieplan og dermale og anatomi/fysiologi standarder.

 

Studieinnhold

Den teoretiske og praktiske undervisningen har fokus pa° følgende sentrale temaer:

 • Psykologi og selvbilde
 • Etikk og estetikk
 • Lover og forskrifter
 • Huden og hudpleie
 • Hudens utvikling i voksne og eldre år
 • Produktvalg
 • Kundeveiledning
 • Anti-aging
 • Acne
 • Arr
 • Injeksjonsbasert hudforbedring og kontouering
 • Hyaluronsyrebaserte fillere
 • Kollagen og elastinstimmulering
 • Kontraindikasjoner
 • Utarbeidelse av helhetlig behandlingsplan
 • Hygiene
 • Mangement og HMS
 • Metoder for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av virksomheten

 

Teori

Anatomi/fysiologi, hudpleie, kosmetisk kjemi, fysiologisk aldring, dermatologi/mikrobiologi, soft filler augmentation / dermale fillere, Norges Lover, Ledelse, HMS og estetikk.

 

Praksis

Kosmetisk hudpleie

Modulen bygger på grunnleggende hudpleie og anatomi kunnskaper (forkurs) og dermatolgi for å kunne forstå den fysiologiske aldringsprosessen og tilnærming til kosmetiske behandling. Hvordan er huden bygget opp, hvilken betydning har de ulike cellene for hudens kvalitet og funksjon. Hvordan huden endres av eksterne og interne faktorer og hvilken betydning dette har for hundens kvalitet og behandlingsrespons. Hvordan kan kosmetisk hudpleie redusere og glatte ut rynker, furer og linjer og forbedre hudkvalitet og utseende? God forståelse for fysiologisk aldring og hvordan dette påvirker hud og behandling er en forutsetning for å oppnå resultater kunden finner tilfredstillende og akseptable. I tillegg må du som sykepleier kunne veilede kunden i optimal hudpleie og hjemmeregime. Gode resultater kommer når sykepleieren kan vurdere kundens hudkvalitet, hvilket produkt og behandlingsprogram som passer best, og god kundeveiledning for hjemmeprogram.  

Kursets praksis seminar går over 2 dager:

 1. Forkurs i Anatomi og fysiologi og hudpleie (e-learning)
 2. Kosmetisk hudpleie (2 dagers praktisk prosedyretrening)
 3. Dermatologi og mikrobiologi
 4. Fysiologisk aldring og estetikk

 

Filler grunnkurs

Injeksjonsbasert hudoppbygging / skin-boosting & fine linjer

Dermal fillerkurs med grunnleggende teknikker, teoretisk innføring og praksisk injeksjonstrening i hudforbedrende hyaluronsyrefillere/skin-boostere for å gi huden balansert fuktighet, skinboosting, innvendig hudpleie, forebyggende og oppbyggende på hudens fasthet og elastisitet og korrigering av fine linjer i crows-feet/smilelinjene ved øynene og fine linjer på/rundt lepper.

Kurset er for deg som ønsker å starte med fillere, og gir deg en perfekt platform for videre filler utdanning med spesifikke fokusområder og injeksjones teknikker. Gode anatomikunnskaper og dermatologisk hudpleie forståelse er avgjørende for å gi kunden naturlige og forskjønnende resultater. Kursets praksis seminar går over 3 dager. Kursbevis etter grunnkurs.

Innhold:

 1. Deraml fillere - en presentasjon og oversikt
 2. Hva hyaluronsyre er og virkning i hud
 3. Gunnleggende injeksjonsteknikker

 

Filler spesialist

Linjer, rynker og kontourer

Fillerkurset består i teoretisk kunnskap og praktisk trening i å sette hyaluronsyrefillere for å redusere og glatte ut rynker, furer og linjer i sinnarynken og nasolabialfolden, kontourer (kinn, kjeve, hake, kinnbein), brynsløft og leppebehandling med munnviker. God forståelse for fysiologisk aldring og hvordan dette påvirker hud og behandling er en forutsetning for å oppnå resultater kunden finner tilfredstillende og akseptable.

Kursets praksis seminar går over 2 dager. Kursbevis etter endt spesialsit kurs.

Diplom Fillerspesialist etter bestått kurs og dokumetnerte innleveringer.

Innhold:

 1. Ulike filler alternativer og hyaluronsyreprodukter
 2. Hvilken filler er best for din kunde
 3. Filler spesialist injeksjonsteknikker
 4. Kombinasjonsbehandlinger

 

Gjennomføring

Studiet er basert på bruk av PC og gjennomføres ved bruk av internett og intranett (lukket side for studenter). Vi bruker skolens intranett, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig fordypning og hjelp gjennom studiet.

Studentene vil også få tilgang til din egen personlige veileder gjennom studiet, som vil svare på spørsmål og rette innsendingsoppgavene. Skypeveiledning skal planlegges og spørsmål stilles til veileder 2 dager før faktisk veiledning. Veiledning skal være fagorientert.

Studiet er organisert som et samlingsbasert deltidsstudium med teoretisk hjemmestudium og 3 praksis-seminar eller «fast-track», tilsammen 7 dager, hvor studentene har hovedsaklig praktisk undervisning. Sammenhendgede undervisningen går over henhodsvis 2 + 2 + 3 dager. Det er obligatorisk deltagelse på oppgitte praksissamlinger.

Læringsformene varierer mellom forelesninger, praktisk ferdighetstrening, intranett / e-learning og teoretiske og praktiske selvstudier med tilsammen ca 338 timer.  

 

Samlinger / Organisering

Alle elever skal delta på obligatoriske praksissamlinger, 7 dager, hvor det blir gjennomgått teknikker/prosedyrer og praktisk trening. Skolen har egen studentklinikk hvor terapeutiske metoder kan praktiseres i etterkant av praksisamlingen. Studentklinikken skal også være et hjelpemiddel for å opparbeide seg kundekrets og erfaring i dermatologisk hudpleie og drift.

Hjemmestudie

I forkant av hver undervisning må studenten være faglig oppdatert i eget fagfelt, og må i forkant lese relevant teroi jfr utlevert timeplan. Spesielt viktig er å ha «up to date» kunnskap i anatomi og fysiologi før praksis starter. Denne er organisert som obligatorisk e-learning forkurs/innlevering for sykepleirere (og andre med samme grad).

Kundepraksis

I tillegg til normal undervisningstimer i praksis og teoretisk hjemmestudie skal studenten ha minst 5 dokumenterete kundebehandlinger i hudpleie og 10 i fillerbehandlinger. Alle kundebehandlinger skal dokumenteres med foto, journalføring og kundesignering.

Samlingene foregår i Norge ved Vestfold hudakademi i Sandefjord og ved Scandinavian Skincare Academy i England.

 

Dokumentasjon

Studenten får hjemmeøvelser som skal leveres inn via skolens intranett eller over mail.  Hver student vil få sin egen tilgangkode på skolens intranett, som er en lukket side for studenter. For å kunne utføre disse øvelsene, vil elevene måtte anskaffe noe utstyr (se kapittel studiekostnader).

Varighet Studiets teoretiske og praktiske del gjennomføres i løpet av 5 måndeder. Teoretisk del av studiet er nettbasert og via oppgaver som må innleveres og bestås. Semester studiet er modulbasert. Praksissamlingen (e) på 7 dager er obligatoriske og varer fra kl 09.00 til 16.00 jfr kursplan.

 

Eksamen

Skolens eksamen består av observasjonseksaminering og teori oppgaverinnleveringer, skriftelig internasjonal teorieksamen.

 

Følgende koder gjelder for studiet

MODUL          MODUL INNHOLD
        Modul 1
Hudpleie og fysiologisk aldring
        Modul 2 
Filler grunnkurs: Injeksjonsteknikk fine linjer og skinboosting
        Modul 3
Filler spesialistkurs: Injeksjonsteknikk rynker, kontourering og lepper
 

 

Pensum

Komplett pensumliste tilsendes studentene ved studiestart.

Lærebøkene må elevene kjøpe selv eks www.tannum.no for bestilling av lærebøker.  

 • Fyrand, O. og Hjortdal, P. (2007) - Hudsykdommer, diagnose, pleie og behandling. 4. utg. ISBN: 9788205375000
 • Andersen, Lomholt, Thestrup-Pedersen, Wulf (2013) - Klinisk dermatologi og venerologi. ISBN 9788205425538
 • Tjade, T (2013) - Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer ISBN-9788245014976
 • Prendergast, P. M.fl. (2011) - Aesthetic Medicine Art and Techniques ISBN 978-3-642-20112-7
 • Carruthers, J. Carruthers A (2012) - Soft Tissue Augmentation Procedures in Cosmetic Dermatology Series (Expert Consult - Online and Print) ISBN: 9781455727827  
 • Foulston, J. og Major, F. og Wynne M. (2011) - The Art and Science of Beauty Therapy (a complete guide for beauty specialists) ISBN 978-1-903348-13-0 (kan kjøpes av skolen)
 • Tucher, L. (2012) - An introductory guide to Anatomy & Physiology ISBN 9781903348345 (kan kjøpes av skolen)

 

Forbehold

Vi tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring, eksamensordning og lignende. Det blir informert om litteratur og oppgaver og evt endringer i forkant av praksisundervisningen.

 

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål underveis i kurset/utdanningen eller det oppstår situasjoner i studiet så vi kan veilede og legge tilrette endringer og gi deg tilrettelagt læring.  

Scandinavian Skincare Academy
56 High Street Broadway
Worcestershire WR12 7DT
England
Tlf: +44 (0) 7816 445005  

Kursdatoer
STUDIE KOSTNADER

Studiet koster 55 000 kr for teori og tre praksis-seminarer. Studiet kan betales over 3 delbetalinger  a kr 19 900.

I tillegg tilkommer praksis matriell for å dokumentere 15 kundebevis på tilsammen kr 8900 for å skaffe deg dokumentasjon for obligatorisk praksisdokumentasjon i etterkant av praksis-seminarene. Praksismatriell for 15 behandlinger finansieres ved å ta studentpriser for behandlingene da du kan ta mellom 500-1500 kr pr behandling for selvkostbehandling.

Alt kursmatriell til bruk under selve praksis-seminarene er inkluderert i studiet. Som vanlig for alle studier tilkommer obligatorisk litteratur som ekstra kostnad.

Ved påmelding til studiet vil du få en faktura som må være registrert innbetalt innen forfallsdato for å kunne starte studiet. Etter betalingsregistrering vil du mottat studiematriell og oversikt over studiets innhold, lese/selvstudieplan samt intranett koder for forkurs og e-learnings platformer. Detaljert timeplan og praksismatriell utleveres på praksisseminarene.

Vi følger internasjonale standarder, og vil ha eksamen på engesk i teorifagene, og på norsk i praksisfagene. Diplom level 4 i avansert hudbehandling Certificate in Advanced Skincare QCF Level 4 UK Accreditation: QAN 501/0855/4 og Diplom Soft Filler Spesialist  etter bestått eksamen og obligatoriske innleveringer. Hyabell & Varioderm Products

Vestfold Hudakademi bruker Hyabell Dermal Fillers og Varioderm Skin Boosters. 

The Cotswolds, England

Vestfold Hudakademi samarbeider med Scandinavian Skincare Academy UK og du kan ta deler/hele praksis i the Cotswolds Broadway, England.

Lese vår 'Guide for Overseas Students'.