top of page
Strålevern

STRÅLEVERN

ÅRLIG OPPLÆRING 

IPL & LASER

2 DAGER

 

Level 4 (nasjonal og internasjonal)

 

Alle virksomheter må sørge for at personell får årlig opplæring og faglig oppdatering i Strålevern og strålebruk og apparater (IPL/Laser). Opplæring i samsvar med forskrift om strålevern, §49. Opplæringen vil bli dokumentert og sertifisert etter de to dagene.

 Du lærer å vurdere risiko knyttet til strålebruken, samt å gjennomføre forebyggende tiltak dersom risikovurderingen viser at det foreligger uakseptabel risiko, jf. forskrift om strålevern, § 17. Meddelelse til DSA for laserklasse 4, eller IPL i samsvar med strålevernforskriften §13 og protokollpraksis.

DIPLOM

Årlig faglig sertifisering i Strålevern, Strålebruk og apparater (IPL/Laser).

Kr 6,900

Pensum, timeplan og fagplan er tilgjengelig i PORTALEN etter registrering.

IPL & Laser Opplæring

IPL & Laser Opplæring

Spill video
bottom of page